De eerste werkzaamheden voor Nieuw Absbroek zijn begonnen

8 december '22

De eerste werkzaamheden voor Nieuw Absbroek zijn begonnen! Op dit moment wordt er namelijk archeologisch onderzoek gedaan door het graven van proefsleuven met graafmachines. De uitgravingen worden bestudeerd op sporen door archeologen. Het gebied kent namelijk een hoge verwachting voor het aantreffen van archeologische resten, met name uit de tijd van de zogenaamde lineaire bandkeramiek en de ijzertijd. In het nabijgelegen Janskamperpark zijn in het verleden de restanten van een bandkeramiek-nederzetting gevonden. Nu wordt onderzocht of op de plaats van Nieuw Absbroek ook restanten uit het verleden aanwezig zijn. Het onderzoek duurt, zo is de verwachting, tot aan de kerstvakantie.

Archeologisch onderzoek Nieuw Absbroek
  Veelgestelde vragen
  Planning Nieuw Absbroek