Laatste stand van zaken archeologisch onderzoek

29 maart '23

Archeologen hebben recentelijk een uitgebreid onderzoek gedaan naar de archeologische resten in Nieuw Absbroek. De zone van de wal, het fietspad en de wadi's zijn onderzocht en vrijgegeven voor verdere ontwikkeling. Tijdens het onderzoek zijn er verschillende interessante ontdekkingen gedaan. Lees je mee?

In het noordoosten van de zone van de wal hebben de archeologen een 3 tot 4-schepige plattegrond uit de ijzertijd blootgelegd. Binnen en buiten deze plattegrond zijn er ook enkele kuilen gevonden die aan deze vindplaats gerelateerd zijn. In de uiterste noordoosthoek van het projectgebied hebben de archeologen ook een tweede plattegrond ontdekt, namelijk een drie-palige structuur.

Naast de resten van prehistorische bewoning zijn er in deze zone ook verschillende houtskoolmeilers gevonden. Deze meilers hebben vermoedelijk een middeleeuwse datering. Er zijn geen houtskoolmeilers aangetroffen bij het begeleiden van de wadi's. Wel zijn er in deze zone sporen gevonden die gerelateerd zijn aan een prehistorisch erf, zoals een 4-palige spieker en een kuil, en aan landindeling, zoals een V-vormige greppel en een kleinere greppel.

De zone van de werfweg moet nog onderzocht worden en is daarom nog niet vrijgegeven voor verdere ontwikkeling. De werfweg ligt in de directe omgeving van een plattegrond uit de vroege ijzertijd. De archeologen gaan ervan uit dat de begeleiding van de werfweg binnen enkele weken kan worden uitgevoerd. In de tussentijd gaan de archeologen aan de slag met de dataverwerking en het opstellen van het evaluatierapport.

Het onderzoek in Nieuw Absbroek heeft niet alleen nieuwe inzichten opgeleverd over de prehistorische bewoning in dit gebied, maar ook over de middeleeuwse houtskoolmeilers. De ontdekking van de twee plattegronden is ook van belang voor de kennis van de archeologie in deze regio. De bevindingen van het onderzoek worden verwerkt in het evaluatierapport, dat hopelijk bijdraagt aan een beter begrip van de geschiedenis van de omgeving.

  Bekijk de planning
  Meer weten over de locatie?